Είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο ποσοστό των συντάξεων στην Ελλάδα χρηματοδοτείται από το δημόσιο είτε μέσω φόρων είτε απευθείας. Οι εισφορές και οι αποδόσεις των επενδύσεών τους αποδίδουν στα ταμεία μόλις το 42% των εσόδων τους - προ κρίσεως μάλιστα, το ίδιο ποσοστό κυμαινόταν στο 34% με 37%. Αν βασιζόμασταν σε αυτές μόνο, το κοινωνικό κράτος όπως το ξέρουμε θα έπαυε να υπάρχει. —LOL GREECE: Περί ταμείων και συντάξεων: από ένα απλό infographic στο κοινωνικό παρακράτος